הוקם ומופעל באמצעות מערכת operation logo על ידי בזק בינלאומי